Empresa asociada:

www.barandillasprecios.com

(Calcule su presupuesto online)


Els nostres productes estan certificats segons normes UNE per:

aidima

Vol ser col·laborador o distribuïdor?

Contacti amb nosaltres

 

Medi ambient

PIRBA és una empresa respectuosa amb el medi ambient:

- Tots els residus generats durant el procés productiu son retirats per un gestor autoritzat.

- Tota la fusta que es fa servir durant el procés productiu ve acompanyada de la certificació d'origen, així mateix disposem de les fitxes de producte de les nostres matèries auxiliars.

- Tots els nostres col·laboradors compleixen la normativa mediambiental vigent.