Empresa asociada:

www.barandillasprecios.com

(Calcule su presupuesto online)


Els nostres productes estan certificats segons normes UNE per:

aidima

Vol ser col·laborador o distribuïdor?

Contacti amb nosaltres

 

Qualitat

PIRBA ha sotmès els seus productes als assajos de matèries primeres i producteacabat regits per les normes abaix llistades, obtenint els corresponents certificats d'AIDIMA.

- Fusta: UNE 13183-1:02, UNE 56 531:77, UNE 56 534:77, UNE 56 537:79, UNE 56 543:88, UNE 56 533:77, UNE 56 532:77.
- Acabat: UNE 11019-6:90, UNE 48025:79.
- Acer inoxidable: UNE EN 1670:2007, UNE EN ISO 9227:2007.
- Cristall: UNE EN 14428:05, UNE EN 12600:03, PE167.

 

Per altra banda, a l'actualitat es troba gestionant la implantació d'un sistema de gestió de qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.